Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

0
18

Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra – Doanh nghiệp vô tình làm mất hoá đơn đầu ra . Với từng trường hợp thì kế toán sẽ xử lý ra sao và mức chịu phạt cụ thể như thế nào? Bài viết dưới đây, xin chỉ dẫn các bạn cách xử lý và mức phạt đối với việc làm mất hóa đơn đầu ra của kế toán.1. Xử lý khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra
Hóa đơn GTGT đầu ra của DN nếu phát hiện bị mất (kể cả trường hợp chưa lập) thì kế toán phải làm thông tin mất hóa đơn với cơ thuế quan trong vòng 5 ngày kể từ ngày mất. Nếu ngày thứ 5 trùng với ngày nghỉ thì được lùi kì hạn nộp thông báo mất hóa đơn sang ngày làm việc trước hết sau ngày nghỉ đó.

+ danh thiếp bạn có thể đăng nhập vào phần mềm HTKK –> Hóa đơn -> thưa mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC)


– Mức phạt: Từ 10 – 20 triệu. (hiệu lực đến ngày 30/7/2016)


Kể từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu ra sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Cụ thể như sau:


– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời kì lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có giao kèo, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng (nghĩa là mất liên 1, liên 3 ….), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.


– Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ thuế quan chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.


– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng Các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho Các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.


– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thông tin mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ thuế quan đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên tưởng đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.


– Xem thêm: Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT


Lưu ý: Đây là mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn). Nhưng nếu cơ thuế quan phát hiện ra việc bạn gộp nhiều lần lại để làm 1 lần bẩm thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.


– Nếu bị mất hóa đơn (Liên 2: giao khách hàng) mà bị cướp giật và có xác nhận của Công an thì sẽ không bị xử phạt.


2. Cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2):


– Dù là người bán hay người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:


Cách xử lý:


a. Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:


– Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán khai, nộp thuế trong tháng nào,


– Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo luật pháp (hoặc người được ủy quyền),


– Đóng dấu (nếu có) trên biên bản.


– Nôp phạt từ 2 – 4 triệu. (Nhưng từ ngày 1/8/2016: Mức phạt sẽ từ 4 – 8 triệu)


Tải mẫu biên bản báo mất hóa đơn liên 2: goo.gl/uwCf1W


b. Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký công nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.


– Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký công nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để chứng từ kế toán và kê khai thuế.


Lưu ý: Kể từ ngày 15/12/2016 Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC: Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Cụ thể như sau:


– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và tính sổ vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có giao kèo, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.


– Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.


– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ thuế quan đủ cứ xác định tổ chức, cá nhân chủ nghĩa gộp nhiều lần mất hoá đơn để bẩm cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có can dự đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.


– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời kì lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”


3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có hệ trọng đến bên thứ ba:


tỉ dụ: Bên thứ ba là bên tải hàng hoặc bên chuyển hoá đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê để xác định bổn phận và xử phạt.


VD cụ thể: Người bán thuê bên thứ 3 vận tải hàng kèm theo hóa đơn, nhưng bên thứ 3 làm mất. Thì người bán phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt.


Khi doanh nghiệp phát hiện ra bị mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu ra: Liên 1 hoặc liên 3… thì phải tiến hành làm thủ tục thông báo với cơ thuế quan theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về hóa đơn quy định như sau:


2. Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra
Mức phạt khi làm mất hóa đơn GTGT đầu ra được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC và Nghị định 49/2016/NĐ-CP.

Trường hợp 1: Làm mất liên 2 (liên giao cho khách hàng) – Phạt tiền từ 4 triệu đến 8 triệu đồng.
+ Nếu làm mất hóa đơn đã lập liên 2: người bán và người mua đã lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hiệp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo

+ Nếu bên bán tìm được hóa đơn đầu ra liên 2 đã mất trước khi cơ quan thuế ban hành hình định xử phạt thì không bị phạt tiền.

Trường hợp 2: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra các liên khác vẫn đang trong thời gian lưu trữ trừ liên giao cho khách hàng: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng (theo điều 12, nghị định 105/2013/NĐ-CP)
Trường hợp 3: Nếu làm mất hóa đơn đầu ra lập sai và xóa bỏ: không bị phạt tiền, chỉ bị phạt cảnh cáo.
Bài viết: Cách xử lý và mức phạt kế toán cần biết khi mất hóa đơn đầu ra

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.