Lý do cơ quan thuế chưa kiểm tra khi quyết định giải thể công ty

0
219

Hỏi:

Xin chào Luật Phamlaw, tôi là Chu Trọng Tường là chủ công ty Echo Media chuyên hoạt động lĩnh vực truyền thông. Do công ty làm ăn khó khăn và không có khả năng tiếp tục hoạt động nên đã quyết định giải thể công ty.

Công ty tôi đã làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp và hoàn tất mọi thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong đó có quyết toán thuế với chi cục thuế nhưng đã đợi gần 1 tháng mà phía chi cục thuế vẫn chưa có công văn thông báo gửi xuống để xác minh, kiểm tra. Việc này làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và mất thời gian đợi chờ. Trong trường hợp này tôi phải làm như thế nào?

Trả lời:

Xin chào Anh Tường, cảm ơn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Trong trường hợp của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ như sau:

Căn cứ vào bộ Luật doanh nghiệp 2014 của Bộ tài chính có đề ra trách nhiệm của doanh nghiệp giải thể và cơ quan thuế gồm: Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ chấm dứt hoạt động mã số thuế gồm bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và quyết định giải thể doanh nghiệp. Trong thời hạn 5 – 7 ngày từ khi nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì cơ quan thuế phải thực thi thông báo và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hay đóng mã số thuế.

Như trường hợp của bạn đã gần 1 tháng mà vẫn chưa có bất kỳ thông báo hay công văn nào xuống doanh nghiệp của mình về việc xác nhận nghĩa vụ thuế. Thì có thể làm những phương án giải quyết sau:

  • Đề nghị cơ quan chức năng quản lý xác nhận nghĩa vụ thuế của từng loại hoặc xác nhận số tiền thuế hay tiền phạt tính đến thời điểm này.
  • Thời gian hạn là 3 ngày từ khi nhận được văn bản đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế phải xác nhận việc thực hiện nộp thuế đã hoàn thành. Việc kiểm tra có thể được gửi thông báo sau thời gian giải thể doanh nghiệp.

Như vậy chi cục thuế bắt buộc phải có thông báo về việc kiểm tra để hoàn thiện thủ tục giải thể doanh nghiệp cho công ty muốn ngừng hoạt động kinh doanh. Hy vọng trường hợp của bạn sẽ sớm được giải quyết.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here